D.01_nordclass_topplogo

 

D.02_nordclass_flags

WHO-FIC Collaborating Centre in the Nordic Countries

 

Nordclass

 

In NORWEGIAN

Nordisk senter for klassifikasjoner i helsetjenesten (Nordclass) ble opprettet i 1987 som et WHO Collaborating Centre for Den internasjonale klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer (ICD). Senteret ble tidligere kalt Nordiskt center för klassifikationer i hälso- och sjukvården og før det Nordiskt center för klassifikation av sjukdomar.

Link to Norwegian/Swedish pages.

 

In ENGLISH

The Nordic Centre for Classifications in Health Care (Nordclass) was established in 1987 as a WHO Collaborating Centre for the International Classification of Diseases (ICD) to represent the Nordic Countries in international activities related to ICD.

Link to English pages.

 

Nordic

English

Nordisk Senter for Klassifikationer i helsetjenesten

Helsedirektoratet

P.O. Box 7000, St. Olavs plass

0130 Oslo, Norge

Besøksadresse: Universitetsgata 2

 

Nordic WHO FIC Collaborating Centre

Norwegian Directorate of Health

P.O. Box 7000, St. Olavs plass

0130 Oslo, Norge

Visiting address: Universitetsgata 2

 

Telefon och e-post till centrets administration:

Telefon, Henriette Nilsson: +47 2416 3849

Fax: + 47 24 16 30 01

E-post: adm@nordclass.org

Web: www.nordclass.se

 

Phone and Email to the Centre administration

Phone, Henriette Nilsson: +47 2416 3849

Fax: + 47 24 16 30 01

E-mail: adm@nordclass.org

Web: www.nordclass.se

 

Telefon och e-post till föreståndare:

Mobiltelefon, Lars Berg: +46 734 305 109

Skype: lberg45

E-post, Lars Berg: lars.berg@primnet.se

 

Phone and Email to Head of Centre

Mobile phone, Lars Berg: +46 734 305 109

Skype: lberg45

E-mail, Lars Berg: lars.berg@primnet.se