D.01_nordclass_topplogo

 

D.02_nordclass_flags

WHO-FIC Collaborating Centre in the Nordic Countries

 

Oversikt styret, ansatte og konsulenter

Administrasjon

Leder

Lars Berg

Rådgiver

Henriette Nilsson

Styret for nordisk senter for klassifikasjoner i helsetjenesten

Danmark

Solvejg Bang, Statens Serum Institut (styreleder)

Finland

Jarmo Kärki, Institutet för hälsa och välfärd

Island

Lilja Sigrún Jónsdóttir, Helsedepartementet

Norge

Hanne Narbuvold, Helsedirektoratet

Sverige

Kristina Bränd Persson, Socialstyrelsen

Konsulenter - klassifikasjonseksperter

(ej översatt till norska då kanske motsvarande benämningar inte finns).

 

Leder:

Lars Berg (Läkare, specialist i allmänmedicin och i socialmedicin, tidigare medicinalråd och enhetschef för Enheten för klassifikationer och terminologi, Socialstyrelsen, Stockholm Sverige).

 

Administrativ personal:

Henriette Nilsson (Rådgiver).

 

Lars Age Johansson. Expert inom mortalitetskodning och -statistik. (Sjuksköterska, PhD. Nuvarande anställning: Socialstyrelsen, Stockholm, Sverige).

 

Olafr Steinum. Expert inom området kodning och klassificering av sjukdomar. (Läkare, specialist i internmedicin och i infektionsmedicin. Nuvarande anställning: Diaqualos AB, Sverige och föredragande läkare i klassifikationsfrågor vid Socialstyrelsen, Stockholm, Sverige).

 

Solvejg Bang. Expert inom ICF. (Läkare, specialist i samhällsmedicin. Nuvarande anställning: Statens Serum Institut, Köpenhamn, Danmark).

 

Ann-Helene Almborg. Expert inom ICF och åtgärder inriktade på funktion. (Arbetsterapeut, PhD. Nuvarande anställning: Socialstyrelsen, Stockholm, Sverige).