Mortality Forum
Mortality Forum är ett internationellt nätverk för diskussion kring problem i samband med kodning av mortalitet enligt ICD-10.

Nedan finns index till Mortality forum och några årsrapporter samt länk till det nordiskt-baltiska nätverket kring dödsorsakskodning.

Index till Mortality Forum diskussionsfrågor

Årsrapport Mortality Forum 2007 (pdf)

Årsrapport Mortality Forum 2006 (pdf)

Årsrapport Mortality Forum 2005 (pdf)

Nordiskt och baltiskt samarbete
Centret upprätthåller ett nordiskt-baltiskt nätverk kring dödsorsakskodning som träffas årligen och fortlöpande genomför kodningsjämförelser mellan länderna.